In de buurt

Over

Juttersdok Geeft de Ruimte om te Werken

Bel voor ophaal van huisraad of veegschone oplevering van uw oude woning 020-6892899

    • Stichting het Juttersdok stelt zich ten doel jongeren en volwassenen met een beperkt arbeidsperspectief, gelegenheid te geven om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer in Amsterdam.

Hiertoe biedt Juttersdok:

  • Werk; binnen de mogelijkheden van de jutter biedt de Stichting (aangepast) werk, scholing en perspectief voor de beroepsoorten detailhandel, administratie, techniek, ICT, transport en productie.
  • Hulp; op het gebied van wonen, gezondheid, financiën, werk, scholing, vrijetijdsbesteding en sociale omgeving door contacten te leggen met hiervoor bedoelde organisaties en deze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de Jutter.
  • Belangenbehartiging; Juttersdok is een autonome organisatie die hierdoor voor de belangen van haar doelgroep wil, zal en kan opkomen.
  • In de Buurt; de vestigingen van Juttersdok hebben een aanbod in de buurt, zij willen een ontmoetingsplaats zijn en deel nemen aan het sociaal kader, welke het leefklimaat in de buurt helpt verbeteren

Hoe kunt U helpen? Kom en breng huisraad naar onze winkels! U verdient eeuwige roem! ;-)

Juttersdok is Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 803636908

Dit betekent dat uw eventuele donatie aan ons volledig aftrekbaar is voor de belastingen. Ons rekening nummer is: NL59 INGB 0695 8566 85 te Amsterdam.